dijous, 18 de febrer de 2016

IMATGES AÈRIES II

FONTFREDA. Un dels punts emblemàtics del terme, transitat per molta gent que hi tenien hort. Ja sabeu que la font de Fontfreda, després de la font del Poble, és el segon punt d'aigua més important del terme.

Fotografia any 1956. Es veu la fondalada amb les més de dues desenes d'horts en conreu que hi havia, tots conreats.

Fotografia de l'any 1983. No és molt clara però sembla que de tots els horts, en conreu se'n veuen 3 o 4, els més propers a la font. Els altres ja estaven erms. La caseta per portar aigua cap al poble es feu poc després i els horts deixaren de conrear-se. Aquí la caseta sembla que encara no hi era feta.

Fotografia del 2013. En aquesta es veu clarament el quadradet de la teulada del pou i també tots els horts erms.

Fotografia 2015. En aquesta darrera la part de la font es veu amb color terrós ja que es fruit de la neteja i adequació recent. Els horts es veuen clarament tots erms.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada