dimecres, 14 de febrer de 2018

L'AJUNTAMENT INFORMA

SURT A CONCURS PÚBLIC LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU DIPÒSIT MUNICIPAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE

El dipòsit d'abastament d'aigua actual va posar-se en funcionament l'any 1970 i té una capacitat aproximada de 230 m3.
Per les necessitats actuals del municipi té una capacitat "justa" i com podeu comprovar -per les fotografies- ja no compleix les garanties d'una infraestructura del segle XXI. Ha fet la seva funció però toca substituir-lo.
En el darrer Ple Municipal, celebrat el dijous 1 de febrer, es va aprovar el plec de clàusules administratives per la licitació de les obres del nou dipòsit.
El nou dipòsit està projectat just al mateix lloc que l'actual, al Pol.1, parcel·la 199 partida Costers Morers.
Serà un dipòsit de formigó, amb un gruix de parets de 40 cms i amb una capacitat de 400 m3.
Mentre duri les obres està prevista la col·locació un dipòsit de subministrament provisional.
L'obra té un cost de 190.639 € i es preveu un termini d'execució de 4 mesos.


Podeu trobar tota la informació referent al concurs públic i al projecte del dipòsit al següent enllaç de la pàgina web de l'Ajuntament: DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA
Dilluns vinent sortirà publicat al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i a partir d'aleshores hi haurà 26 dies naturals per presentar ofertes a l'Ajuntament. El termini clourà el dia 17 de març.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada