dilluns, 15 d’abril de 2019

RECORDATORI DEL CONCURS PER LA GESTIÓ DEL SINDICAT

 SEGUEIX VIGENT EL TERMINI PER PRESENTAR-SE A LA LICITACIÓ PÚBLICA PER LA GESTIÓ DEL BAR, RESTAURANT I ELS 4 APARTAMENTS DEL SINDICAT
En motiu que la llei no permet prorrogar el contracte actual per continuar realitzant l'explotació dels serveis del Sindicat, s'ha tret a concurs públic la seva gestió.
Els interessats podeu trobar les bases de la licitació al següent ENLLAÇ de la pàgina web de l'ajuntament. En destaquem els següents dos punts:

"5- Termini de la concessió.
La concessió administrativa s’atorga pel termini de DOS (2) ANYS comptats des del dia en què es formalitzi el contracte, prorrogable per dos anys més (...).
6.- Cànon.
El cànon a abonar pel concessionari serà d’un mínim de mil dos-cents euros anuals (1.200,00 € ) més IVA, amb l’actualització anual corresponent del IPC de Catalunya. El pagament és podrà realitzar de forma mensual, a raó de 100,00 euros/mes, més IVA."

Per qualsevol informació al respecte podeu dirigir-vos a l'ajuntament en horari d'oficina.

Hi ha temps per presentar ofertes fins al 24 d'abril.

Cap comentari:

Publica un comentari