dilluns, 7 de juny de 2021

MILLORA D'ACCESSOS URBANS

ASFALTAT A LA ZONA DEL SINDICAT AIXÍ COM A L'ACCÉS AL CEMENTIRI

Aprofitant les feines de millora a la carretera cap a Fulleda, avui s'ha asfaltat un nou fragment de l'aparcament del Sindicat, tal i com es pot veure a les següents fotografies.

Les dues següents fotografies mostren el resultat final de l'operació.L'altre tram on s'ha actuat ha estat l'accés al cementiri municipal. S'hi ha asfaltat tot el camí d'accés per  facilitar-hi tant el pas de vianants com el dels vehicles.1 comentari: